• Kira Sertifikası Nedir?

    Kira Sertifikaları, varlık kiralama şirketleri tarafından ihraç edilen ve sahiplerinin bu varlık veya haktan elde edilen gelirlerden payları oranında hak sahibi olmalarını sağlayan menkul kıymetlerdir.

    Kira Sertifikaları, faizsiz finansman ilkelerine uygun menkul kıymetlerdir. Kira Sertifikaları, İslami sermaye piyasası ürünlerinden Sukuk’ların uluslararası piyasadaki en yerleşmiş ürünü olan “İcara Sukuk” yapısının sermaye piyasalarımız için uyarlanmış halidir. İcara Sukuk’un tam Türkçe karşılığı olarak SPK tarafından “Kira Sertifikası” olarak isimlendirilmiştir.

    Satılıp kaynağa dönüştürülebilecek bir varlığa dayanak olarak ihraç edilmesi nedeniyle korunaklı bir yapıya sahiptir. Bu nedenle özellikle Katılım Bankacılığı müşterileri için güvenli bir yatırım alternatifidir.

    Varlık Kiralama Şirketleri yalnızca kira sertifikası ihraç etmek üzere kurulmuş özel nitelikte anonim şirketlerdir. Söz konusu varlık veya hakları Varlık Kiralama Şirketleri’ne devreden şirketlere ise “Kaynak Kuruluş” adı verilir.