•  

  Kira Sertifikasının Avantajları

   

  Likidite Avantajı

  Halka arz usulü ile yatırımcılarla buluşturulan kira sertifikaları Borsa İstanbul’a kote olması sebebiyle ikincil piyasada işlem gören menkul kıymetlerdir. Yatırımcılar ihtiyaçları doğrultusunda, sahip olduğu kira sertifikalarını vadesinden önce kısmen veya tamamen Türkiye Finans Katılım Bankasının geri alım garantisiyle kolaylıkla nakde çevirebilir.

   

  Vergi Avantajı

  Kira sertifikası gelirlerine uygulanan stopaj, kısa vadeli katılım hesaplarına uygulanan stopajdan daha düşük seviyededir. Altı aylık katılım hesaplarına yüzde 15 stopaj uygulanırken, aynı vadedeki bir kira sertifikasına yüzde 10 stopaj uygulanmaktadır. Gerçek kişi yatırımcılar için %10 oranındaki stopaj nihai vergidir ve yıllık gelir vergisi beyannamesine dahil edilmez. Anonim, limitet ve komandit şirketler, SPK'ya tabi yatırım fonları ve yatırım ortaklıkları; bunlara benzeyen yabancı fonlar ve ortaklıklar ve benzeri olduğu Maliye Bakanlığınca belirlenenler için kira sertifikası alım satımından ve kira ödemelerinden oluşan gelirler için gelir vergisi stopajı %0'dır.

  Yurtdışında ihraç edilen kira sertifikalarında stopaj oranları ise vade yapısına göre değişkenlik göstermektedir, yurtdışı ihraçlarda vadesi 1 yıla kadar olan kira sertifikalarında %10, vadesi 1 ile 3 yıl arasında olan kira sertifikalarında %7, vadesi 3 ile 5 yıl arasında olan kira sertifikalarında %3, vadesi 5 yıl ve üzeri olan kira sertifikalarında %0 stopaj uygulanmaktadır.

   

  Sabit Getiri Avantajı

  Katılım hesaplarında getiri oranı yatırım yapılan dönem için kesinleşmemiş olmaktadır ancak kira sertifikalarında yatırımcıların vade sonunda alacakları getiri oranı yatırımdan önce belirlidir.