• SET VARLIK KİRALAMA A.Ş.

    SET Varlık Kiralama A.Ş, Sermaye Piyasası Kurulu'dan alınan izin doğrultusunda 01 Nisan 2016 tarihinde kurulmuş ve ticaret siciline tescil edilmiştir.

    SET Varlık Kiralama A.Ş. SPK'nın 07.06.2013 tarihli ve 28670 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanan Kira Sertifikaları Tebliği (III-61.1) çerçevesinde münhasıran kira sertifikası ihraç etmek amacıyla kurulmuştur.

     

-->